Wat doet een payrollbedrijf?

Een payrollbedrijf neemt voor de werkgevers de personeels,- en salarisadministratie uit handen en neemt alle werkgeversrisico’s bij ziekte en ontslag over. De verloning van de werknemers en de betaling van de sociale premies en de belasting vinden tijdig en correct...

Wat zijn de voordelen van payrolling?

Payrolling staat voor gemak!  Een opdrachtgever (inlener) heeft nergens omkijken naar. Een payrollbedrijf neemt de personeels- en salarisadministratie uit handen en neemt de werkgeversrisico’s over. Zéér lage werkgeverspremies (WGA, ziektewet) Geen kosten bij ziekte...

Welke arbeidsvoorwaarden biedt Power Company?

Power Company past voor uitzendkrachten de arbeidsvoorwaarden toe volgens de ABU-cao voor Uitzendkrachten (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Voor payrollkrachten geldt de CAO van de opdrachtgever.

Hoe zijn de kosten voor uitzenden en payrolling opgebouwd?

De tarieven spreken we altijd van te voren af. In de offerte die je van ons ontvangt wordt een factor afgesproken. Deze factor wordt vermenigvuldigd met het brutoloon, om zo het uurtarief te berekenen. De kosten bestaan onder andere uit: loon, premies, belastingen,...