Power Company past voor uitzendkrachten de arbeidsvoorwaarden toe volgens de ABU-cao voor Uitzendkrachten (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Voor payrollkrachten geldt de CAO van de opdrachtgever.