Hoe wil je ons
bereiken?

Chat starten whatsapp icon WhatsApp openen

Alle kwaliteitsnormen op een rij

ABU

Power Company is aangesloten bij ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). ABU is de belangenbehartiger voor ondernemers in de flexbranche. Met circa 65 procent van de markt is het de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzend- en payrollbranche.

 

Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA)

Als werkgever (inlener) dien je er zeker van te zijn dat de organisatie die jouw personeel verloont de verplichtingen aan de Belastingdienst nakomt. Je moet erop kunnen vertrouwen dat alle administratieve taken volgens het boekje worden afgehandeld.

 

Kwaliteitsgarantie

Bij Power Company vinden we het belangrijk dat bestaande en aankomende opdrachtgevers en werknemers van goede en betrouwbare antwoorden worden voorzien. Ons ervaren en deskundig team staat altijd voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden. Indien we je niet direct van een duidelijk en passend antwoord kunnen voorzien, zorgen we ervoor dat je dit alsnog zo snel mogelijk ontvangt!

 

WAADI

Wanneer je tijdelijk personeel inhuurt van een andere werkgever ben je een inlener. Omdat de overheid inzicht wil hebben in het in- en uitlenen van werknemers, is in 2012 Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) van kracht gegaan. Deze wet verplicht inleners om het bedrijf waarmee zij samenwerken te controleren op hun registratieplicht bij Kamer van Koophandel.

 

SNA – Stichting Normering Arbeid

Power Company voldoet aan de eisen van Stichting Normering Arbeid (SNA). SNA houdt een register bij waarin alle payrollbedrijven zijn opgenomen die aan de eisen van NEN 4400-1 voldoen. Het certificaat NEN 4400-1 geeft de betrouwbaarheid van onze organisatie weer. Dat houdt in dat onze opdrachtgevers (inleners) zijn beschermd tegen claims die voortvloeien uit de Inlenersaansprakelijkheid, fraude en illegaliteit.

 

SNA Verklaring van Registratie Power Company

SNA Verklaring van Registratie Power Company Payrolling

 

SBB – Erkend Leerbedrijf

We vinden het belangrijk om als Power Company een erkend SBB leerbedrijf te zijn. Waarom? Nu en in de toekomst zijn we binnen alle vakgebieden gekwalificeerde vakmensen nodig, die voldoende bagage hebben om zich verder te ontwikkelen en andere nieuwkomers te begeleiden. Studenten zijn beginnende vakmensen en verdienen bij elke studie een stage die aansluit bij elk vakgebied. We werken graag mee om deze jongeren kansen te bieden!

 

Klachtenprocedure

Tevreden relaties zijn van een groot belang voor Power Company. Hierdoor vinden wij het belangrijk om continu te blijven werken aan een optimale dienstverlening. Echter kan het natuurlijk wel eens voorkomen dat er een fout gemaakt wordt en misverstanden plaatsvinden. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen in de toekomst, vragen wij je het direct aan ons te melden als je een klacht hebt.

Doel van de klachtenprocedure
Het op zorgvuldige wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken, en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen. Iedere klacht wordt serieus genomen. Met deze procedure willen wij bewerkstelligen dat de klacht zo spoedig mogelijk en naar tevredenheid wordt afgehandeld.

Wijze waarop een klacht gemeld kan worden
Uiteraard kan je ons altijd telefonisch benaderen om de klacht te bespreken. Vind je dat de klacht zich niet leent voor een telefonisch gesprek?
Dan vragen wij jou om onderstaande aan ons door te geven via info@powercompany.nl:
– NAW gegevens van de indiener
– Indiendatum van de klacht
– Naam van de klachtverantwoordelijke (als dat bekend is)
– Omschrijving van de klacht
– Gedane acties n.a.v. de klacht
– Gevoerde correspondentie m.b.t. de klacht

Termijnen
Conform de ABU cao artikel 42 treed je bij een klacht eerst in overleg met een medewerker van Power Company om tot een passende oplossing te komen. Lukt dit niet, dan dien je binnen 4 weken een klacht in.

Geschillencommissie
Ben je het niet eens met de afhandeling van je klacht? Je kunt je geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie van de uitzendbranche (zie ABU CAO artikel 42).
Hier vind je het arbitragereglement van de Geschillencommissie.