Payrolling staat voor gemak!  Een opdrachtgever (inlener) heeft nergens omkijken naar. Een payrollbedrijf neemt de personeels- en salarisadministratie uit handen en neemt de werkgeversrisico’s over.

  • Zéér lage werkgeverspremies (WGA, ziektewet)
  • Geen kosten bij ziekte
  • Geen accountantskosten
  • Geen juridische kosten voor het opstellen van overeenkomsten
  • Geen afdracht aan cao- en pensioenfondsen
  • Geen afdracht loonheffingen aan de Belastingdienst
  • Opzeggen van je arbodienst
  • Opzeggen van je ziekteverzuimverzekering
  • Géén omkijken naar de administratie