Een payrollbedrijf neemt voor de werkgevers de personeels,- en salarisadministratie uit handen en neemt alle werkgeversrisico’s bij ziekte en ontslag over. De verloning van de werknemers en de betaling van de sociale premies en de belasting vinden tijdig en correct plaats. In overleg met de opdrachtgever (inlener) stelt een payrollbedrijf de arbeidsovereenkomsten op, waarbij de opdrachtgever (conform CAO) de arbeidsvoorwaarden bepaalt.