Ik heb mijn uren in HelloFlex verkeerd ingevuld. Wat nu?!

Laat een reactie achter dat de uren verkeerd zijn ingevuld. (geef aan wat er verkeerd is). De opdrachtgever kan de uren afwijzen zodat jij de uren opnieuw kunt invullen of Power Company zal de uren aanpassen en dit noteren in de reactie en laat de opdrachtgever alsnog...

Kan ik mijn betaalmoment wijzigen?

Op het inschrijfformulier van Power Company heb je aangegeven of je het salaris per week óf per 4 weken wilt ontvangen. Het is mogelijk om dit daarna éénmalig aan te passen, neem hiervoor contact op met Power Company!

Wat is mijn opzegtermijn?

Dit verschilt voor uitzenden en panrolling, en type contract. In je arbeidsovereenkomst is hierover een artikel opgenomen. Uiteraard mag je hierover ook altijd contact met ons opnemen. 1. De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt: a. van rechtswege doordat de...

Wanneer heb ik recht op verlof?

Wanneer je een fase A uitzendovereenkomst hebt, bouw je reserveringen op voor kort verzuim/bijzonder verlof. Wanneer je een fase B/C uitzendovereenkomst hebt, wordt deze dag doorbetaald, indien dit normaal ook een werkdag zou zijn. In artikel 28 van de Cao kun je...

Wanneer wordt het salaris uitbetaald?

Het salaris betalen we altijd op een woensdag uit. Je kunt aan ons doorgeven of je wekelijks of vierwekelijks wilt laten uitbetalen. Op deze Kalender 2024 vind je de vierwekelijkse uitbetalingen van 2024.