De inlener draagt bij ziekte van een werknemer geen verantwoordelijkheid. Als juridisch werkgever zorgen we ervoor dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk gaat. We zorgen er ook voor dat de werknemer passende begeleiding krijgt. We handelen alle administratieve zaken af en zorgen voor de doorbetaling van het salaris.