Als de medewerker als uitzendkracht bij Power Company op de loonlijst staat, valt deze onder de ABU cao voor Uitzendkrachten. Als Payrollkracht valt de medewerker onder de CAO van de opdrachtgever.

Wat valt onder de inlenersbeloning conform cao voor Uitzendkrachten?
De inlenersbeloning bestaat uit diverse onderdelen. Wanneer een uitzendkracht aan de slag gaat bij een inlener dan dienen deze onderdelen uit de inlenende cao toegepast te worden. De componenten of onderdelen van de inlenersbeloning zijn:

 • Uurlonen conform schalen
 • Initiële loonsverhogingen
 • Periodieken loonsverhogingen
 • Atv-dagen
 • Toeslagen
 • Kostenvergoedingen
 • Pensioen
 • Eénmalig uitkering
 • Thuiswerkvergoeding [Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022]
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht [Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022]
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao [Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022]
 • Eindejaarsuitkering of 13de maand [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-1-2023]
 • Alle kostenvergoedingen van de inlenende cao [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023]
 • Alle toeslagen van de inlenende cao [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023]
 • Periodieke stijging na één jaar werk [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023]
 • Inschaling instaptabel uitsluitend bij géén relevant ervaring [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023]
 • Basis STIPP pensioen vanaf dag 1 (voor medewerkers vanaf 21 jaar en ouder) [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023]
 • StiPP Basis pensioen vanaf dag 1 voor iedere medewerker van 18 jaar en ouder [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-1-2024]