We houden van iedere werknemer een personeelsdossier bij, hierin worden onder andere arbeidsovereenkomsten, loonstroken, jaaropgaven en persoonlijke gegevens bewaard. Als juridisch werkgever zijn we verantwoordelijk voor het volledig en correct bijhouden van het personeelsdossier. Eventuele gespreksverslagen die je hebt van gesprekken met medewerkers kunnen we ook bijhouden in deze dossiers.