Power Company is een gecertificeerd bedrijf. We voldoen aan de strenge eisen van NEN 4400-1, een SNA keurmerk (Stichting Normering Arbeid). NEN 4400-1 is bedoeld om het inlenen van arbeid en het uitbesteden van werk gemakkelijker te maken, maar is bovenal fraudebestendig. Tweemaal per jaar vindt er een audit plaats, waarbij we volledig worden gecontroleerd of er volgens alle normen gewerkt wordt.