Salarisstrookje werknemers Power Company

Werkgeverschap, verloning en payrolling van werknemers kun je met een gerust hart overlaten aan Power Company in Groningen

Op salarisstrookjes staan veel termen en afkortingen zonder uitleg vermeld. Voor een leek is het loonstrookje dan ook vaak abracadabra. Regelmatig krijgen we van werknemers vragen over het loonstrookje. Waar staat de afkorting ‘LH’ (loonheffing) voor? Wat houdt ‘wachtdagcompensatie’ in? Aangezien we het belangrijk vinden dat onze werknemers deze informatie begrijpen, leggen we de opbouw van het salarisstrookje uit.

Verloning via payrollbedrijf

Al onze werknemers krijgen wekelijks het salarisstrookje toegestuurd. De hoogte van het loon is afhankelijk van de functie, het aantal gewerkte uren (per week) en de cao of afspraken met de werkgever. Bij een payrollorganisatie bepaalt de inlener, de eigenaar van het bedrijf waar de werknemer de werkzaamheden uitvoert, onder andere de uren en de hoogte van het salaris. Het payrollbedrijf is de juridische werkgever van de werknemer en dient daarmee te zorgen voor een correcte verloning.

Het salarisstrookje

Bovenaan op het salarisstrookje staat de datum en het nummer van het strookje vermeld. Daarnaast staan de gegevens van de werknemer. Ook het aantal gewerkte uren, het percentage dat aan de Belastingdienst moet worden afgedragen, de fase waarin wordt gewerkt en de premies die van toepassing zijn, kunnen hier worden afgelezen.

 

Salarisstrookje Salarisspecificatie Payroll Company Stadskanaal

 

Berekening nettoloon

Na de algemene en persoonlijke gegevens van de werknemer worden de gewerkte uren uitgesplitst per urensoort. Bij de berekening van het nettoloon wordt altijd uitgegaan van het brutoloon. Van het brutoloon worden diverse premies, waaronder de WW-, WGA- en ZVW-uitkering (werkloosheidswet, werkhervattingskas en zorgverzekeringswet), loonheffing en eventuele inhoudingen afgetrokken. Daarnaast worden reeds betaalde voorschotten en inhoudingen, bijvoorbeeld een personeelsvereniging, in mindering gebracht. Een eventuele reiskostenvergoeding of een andere vergoeding wordt bij het loon opgeteld.

Het uiteindelijke nettoloon dat wij aan de werknemer overmaken, staat achter ‘Betaling op’ vermeld.

Wachtdagcompensatie

Op het salarisstrookje staat bij de berekening van het nettoloon ‘wachtdagcompensatie’ vermeld. Werknemers van Power Company krijgen voor de eerste 78 weken dat ze werken twee ‘wachtdagen’ voor het geval de werknemer ziek wordt. Deze dagen zijn onbetaald. Ter compensatie van één wachtdag ontvangt de werknemer voor ieder gewerkt uur een ‘wachtdagtoeslag’ op het brutoloon. Mocht een werknemer gedurende deze periode niet ziek zijn geweest, kan de toeslag als een extraatje worden gezien.

‘Rechten’ salarisstrookje

Onder de berekening staan het aantal vakantie- en feestdagen en het vakantiegeld, waar de medewerker recht op heeft, weergegeven. De werknemer kan zien wat hij ten opzichte van het vorige salarisstrookje heeft opgebouwd. Tevens staat weergegeven  hoeveel dagen of uren in de afgelopen periode zijn opgenomen.

 

Salarisstrookje rechten Payroll Company Stadskanaal

 

Uitleg ‘rechten’ salarisstrookje

–       Vorige                        De stand van de voorafgaande periode.
–       Opbouw                    De opbouw van deze periode.
–       Opname                    De reserveringen (uren) die eventueel in deze periode worden opgenomen.
–       Correctie                   Een eventuele correctie op de stand.
–       Stand-bedrag           De nieuwe bedragen die meegaan naar de volgende periode. Dit zijn de uren uitgedrukt in geld (de uren
maal het brutoloon).
–       Stand-uren               De nieuwe uren die meegaan naar de volgende periode.

Het kan voorkomen dat een medewerker een detacheringscontact heeft bij Power Company. In dat geval staan er geen reserveringen voor feestdagen en kort verzuim op het salarisstrookje vermeld. Deze reserveringen worden namelijk standaard doorbetaald.

‘Cumulatieven’ salarisstrookje

Helemaal onderaan het salarisstrookje staan de ‘cumulatieven’. Met deze ‘cumulatieven’ worden de reeds betaalde en ingehouden premies, loondagen, pensioen en nettoloon van de eerste tot en met de laatste perioden bedoeld.

 

Salarisstrookje cumulatieve Payroll Company Stadskanaal

 

Meer informatie salarisstrookje?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen over een salarisstrookje? Heeft u als werkgever (inlener) vragen over het salarisstrookje van een van uw medewerkers? Neem contact op met onze backoffice. Houd indien mogelijk het salarisstrookje bij de hand.

 

 

 

 

Bron: UBplus

Onze klanten geven ons
een 4.8 uit 5 sterren

Contacten leggen wij graag!

Zoek je werk of werknemers? Heb je een vraag?
Neem contact op en wij gaan voor je aan de slag!

Bellen

0599 - 82 02 08

Whatsapp

Email

info@powercompany.nl

Chat

Direct contact via de chat. We zitten voor je klaar!