Hoe wil je ons
bereiken?

Chat starten whatsapp icon WhatsApp openen

Meer energie en plezier op de werkvloer

Wat is een ontwikkelgesprek?

Een ontwikkelgesprek is een gesprek waarin de gewenste ontwikkeling van jouw werknemer centraal staat. Dit gesprek dient niet te worden verward met een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek, waarin het functioneren van de werknemer centraal staat. Voorheen werden werknemers gefaciliteerd om hun werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Door de nadruk te leggen op zelfontplooiing krijgt de werknemer ruimte om zijn/haar belangrijkste kwaliteiten te ontdekken.

 

Onafhankelijke HR-adviseur

Voor ondernemers wordt het steeds belangrijker om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Daarom heeft een onderneming meer baat bij ontwikkelgesprekken dan functioneringsgesprekken. Ontwikkelgesprekken leiden tot groei van jouw bedrijf. In een gesprek met een onafhankelijke HR-adviseur/coach draait het om jouw werknemer. De ervaring heeft geleerd dat werknemers opener zijn én eerlijker naar zichzelf kijken wanneer ze met een onafhankelijke gesprekspartner praten. Dit maakt hen bewuster en verantwoordelijker. Het levert een schat aan informatie op, waar jij als ondernemer jouw voordeel mee kan doen én het zorgt voor een optimale samenwerking.

 

Professioneel personeelsbeleid

Een ontwikkelgesprek vindt twee keer per jaar plaats om opvolging te geven aan de gemaakte afspraken en de gewenste ontwikkeling opnieuw af te stemmen. Dit zorgt voor een professioneel personeelsbeleid, waarin jouw werknemers groeien en meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen.

 

7 goede redenen voor ontwikkelgesprekken voor jou als ondernemer

 • Je kunt meegeven wat je belangrijk vindt.
 • Je hebt meer grip op je werknemers.
 • Werknemers ontwikkelen zich.
 • Er worden concrete afspraken gemaakt.
 • Werknemers nemen meer regie op eigen handelen.
 • Voorkomen van burn-out door vroegsignalering.
 • Werknemers geven informatie voor verbeteringen binnen jouw onderneming.

Waarom de werknemer openstaat voor ontwikkelgesprek?

 • Gehoord worden, aandacht, je verhaal kunnen doen.
 • Bewustwording: hoe gaat het, wat gaat goed, wat kan beter?
 • Ontwikkeling: ontwikkeling geeft energie.
 • Mee mogen denken met de organisatie, belangrijk voelen.
 • Oplossingen waar het niet goed loopt.
 • Eigen regie op je werk, dit verhoogt het plezier en kwaliteit.
 • Gewaardeerd kunnen worden.

 

Wij zorgen voor optimale inzet van jouw medewerkers!