Kennisbank

Loonkostenvoordeel vervangt de Premiekorting

Op 1 januari 2018 is de nieuwe wet Loonkostenvoordeel (LKV, onderdeel van Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)) in werking getreden. Deze wet vervangt de Premiekorting die werkgevers ontvangen voor het in dienst hebben van één of meerdere oudere, arbeidsbeperkte of arbeidsgehandicapte werknemers. Voor werkgevers kan dit duizenden euro’s per jaar schelen.

Vergoedingen voor meer werkgevers

De loonkostenvoordelen zijn per werknemer lager dan de premiekortingen. Hierdoor kunnen meer werkgevers gebruikmaken van de voordelen. Kleine organisaties kunnen zelfs de volledige tegemoetkoming ontvangen. Voorheen kregen zij in de meeste gevallen slechts een deel vergoed, omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

Voorwaarden LKV oudere werknemer

De werkgever heeft recht op het Loonkostenvoordeel als een oudere werknemer (56+) aan vier voorwaarden voldoet:

 1. De werknemer is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 2. De werknemer was in de 6 maanden voor de werkgever hem of haar aanneemt niet bij de werkgever in dienst.
 3. De werknemer is verzekerd voor een of meer van de werknemersverzekeringen.
 4. De werknemer had, in de kalendermaand voor hij bij de werkgever in dienst kwam, recht op een van de volgende uitkeringen:
  1. Werkloosheidsuitkering (WW of IOW)
  2. Inkomensondersteuning (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz of Wamil)
  3. Bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ)
  4. Uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als Nederlandse uitkeringen)

Voorwaarden LKV arbeidsgehandicapte werknemer

De werkgever heeft recht op het Loonkostenvoordeel als een arbeidsgehandicapte werknemer aan vier voorwaarden voldoet:

 1. De werknemer de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.
 2. De werknemer is verzekerd voor een of meer van de werknemersverzekeringen.
 3. De werknemer was in de 6 maanden voor de werkgever hem of haar aanneemt niet bij de werkgever in dienst.
 4. De werknemer voldoet aan de volgende voorwaarden:
  1. Hij of zij had, in de kalendermaand voor hij of zij in dienst kwam, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.
  2. Hij of zij komt in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd.
  3. Hij of zij voor 1 januari 2006 recht had op een WAO- of Waz-uitkering en was daarom arbeidsgehandicapt op grond van de Wet REA. In de kalendermaand voordat hij in dienst kwam, zou hij of zij om dezelfde reden arbeidsgehandicapt in de zin van de Wet REA zijn geweest als de Wet REA niet was ingetrokken.

Voorwaarden LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

De werkgever heeft recht op het Loonkostenvoordeel als een herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer aan drie voorwaarden voldoet:

 1. De werknemer de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.
 2. De werknemer is verzekerd voor een of meer van de werknemersverzekeringen.
 3. De werknemer voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:
  1. Hij of zij had, in de kalendermaand voor hij of zij in dienst kwam, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.
  2. Hij of zij voor 1 januari 2006 recht had op een WAO- of Waz-uitkering en was daarom arbeidsgehandicapt op grond van de Wet REA. In de kalendermaand voordat hij in dienst kwam, zou hij of zij om dezelfde reden arbeidsgehandicapt in de zin van de Wet REA zijn geweest als de Wet REA niet was ingetrokken.

Voorwaarden LKV werknemers onder banenafspraak

De werkgever heeft recht op het Loonkostenvoordeel als een werknemer onder banenafspraak aan vier voorwaarden voldoet:

 1. De werknemer de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.
 2. De werknemer is verzekerd voor een of meer van de werknemersverzekeringen.
 3. De werknemer was in de 6 maanden voor de werkgever hem of haar aanneemt niet bij de werkgever in dienst.
 4. De werknemer voldoet aan de volgende voorwaarden:
  1. Hij of zij recht heeft op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.
  2. Hij of zij een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening) heeft.
  3. Hij of zij volgens UWV niet in staat is om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen en wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk begeleid. Of de gemeente heeft bij het beoordelen van de loonkostensubsidie vastgesteld dat hij of zij niet in staat is om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen (‘de Praktijkroute’).
  4. Hij of zij heeft een indicatie arbeidsbeperkte.
  5. Hij of zij heeft een WiW-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (in- en doorstroombaan).
  6. Hij of zij hoort niet tot de doelgroep banenafspraak, hij of zij heeft door een ziekte of gebrek problemen gehad bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afronding in dienst.

 

Loonkostenvoordeel

Werknemers Premiekorting (korting op premie werkgeversverzekeringen WIA / WAO en WW)  Loonkostenvoordeel
Ouderen (56+)  € 7.000,- € 6.000,-
Arbeidsgehandicapten  € 7.000,- € 6.000,-
Herplaatsten  € 7.000,- € 6.000,-
Werknemers onder banenafspraak € 2.000,- € 2.000,-

 

Payroll Company verzorgt Loonkostenvoordeel

Werkgevers dienen normaliter het verzoek voor het Loonkostenvoordeel zelf aan te vragen middels de loonaangifte. Payroll Company verzorgt de aanvragen voor de werknemers die op de payroll staan. Vanaf het moment dat de werknemer in dienst is, kan er maximaal 3 jaar gebruik worden gemaakt van de loonkostenvoordelen.

Meer informatie Loonkostenvoordeel?

Wilt u meer informatie over het Loonkostenvoordeel? Wilt u werknemers in dienst nemen die onder de wet LKV vallen? Neem gerust contact met ons op. Wij informeren u graag!

Onze klanten geven ons
een 4.8 uit 5 sterren

Contacten leggen wij graag!

Zoek je werk of werknemers? Heb je een vraag?
Neem contact op en wij gaan voor je aan de slag!

Bellen

0599 - 82 02 08

Whatsapp

Email

info@powercompany.nl

Chat

Direct contact via de chat. We zitten voor je klaar!