Hoe wij je helpen bij de wijzigingen rondom de WAB-wetgeving

Werkgeverschap, verloning en payrolling van werknemers kun je met een gerust hart overlaten aan Power Company in Groningen

Al 15 jaar verloont Power Company flexibel personeel voor ondernemers in heel Nederland. Vanaf januari 2020 verandert de WAB-wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans). Er verandert een hoop. Daarom bezoeken wij onze opdrachtgevers deze periode en bekijken we samen wat er gewijzigd moet worden. Ben je alvast benieuwd wat deze wijzigingen inhouden? Op deze pagina lees je meer over hoe wij in zes stappen vat houden op de veranderingen.

Allereerst: wat is het doel van de WAB-wetgeving? De overheid wil met deze wetswijziging de kloof tussen vaste en flexibele contracten dichten. Door flexibele contracten duurder te maken dan vaste contracten, wil de overheid vaste dienstverbanden stimuleren. Dit is de kern, maar natuurlijk is er meer. Verderop lees je meer details over de wijzigingen die de WAB-wet met zich mee brengt.

Voor veel van onze klanten moeten door de nieuwe WAB-wetgeving contracten gewijzigd worden. Het afgelopen jaar is Power Company druk bezig geweest met het treffen van de juiste voorbereidingen. Onze systemen en kennis zijn inmiddels helemaal up-to date, zodat we je ook in 2020 kunnen voorzien van het juiste advies en de beste dienstverlening op het gebied van personeelsdiensten.

In zes stappen vat op de veranderingen

Met de nieuwe wetgeving gaat er heel wat veranderen. Wij hebben vat op deze veranderingen. Op basis van de zes belangrijkste wijzigingen checken wij samen met jou wat de veranderingen voor jouw bedrijf betekenen en hoe wij onze dienstverlening daarop kunnen aansluiten.

Check 1: Looptijden contracten goed in beeld #ketenregeling

Met de nieuwe wetgeving wordt de ketenregeling verruimd. Deze regeling bepaalt hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangegaan en/of voor welke duur, voordat een werknemer recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd.

Momenteel geldt voor de ketenregeling de 3x2x6-formule. Een werkgever mag een werknemer maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden en deze overeenkomsten mogen bij elkaar opgeteld niet langer duren dan twee jaar. Wanneer er een periode van meer dan zes maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten zit, waarin geen enkele andere arbeidsovereenkomst bestaat, ontstaat er een nieuwe keten.

Vanaf januari 2020 wordt de ketenregeling verruimd tot de 3x3x6-formule. De werkgever mag zijn werknemer nog steeds maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden, echter mogen deze arbeidsovereenkomsten nu bij elkaar opgeteld in totaal drie jaar duren. De periode om een nieuwe keten te starten (meer dan zes maanden), blijft gelijk.

Check

 1. Heb jij je contracten en looptijden goed in beeld van eigen en payroll medewerkers?

Check 2: Plan oproepkrachten eerder in

Met de wetswijziging wil de overheid de bescherming van oproepkrachten verbeteren. Wat dit exact inhoudt? Een oproepkracht moet vanaf het nieuwe jaar minimaal vier dagen van te voren worden opgeroepen. Nadat de oproepkracht één jaar werkzaam is bij jouw bedrijf, moet de oproepkracht een nieuw contract krijgen met daarin het gemiddeld aantal te werken uren per maand. Het contract van een oproepkracht mag nog steeds tussendoor stopgezet worden (6 maanden), maar hierin kan per cao worden afgeweken. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer terugkerende, tijdelijke werkzaamheden slechts negen maanden per jaar kan worden uitgevoerd.

Check

 1. Is jouw bedrijf erop ingericht dat oproepkrachten minimaal vier dagen van tevoren worden ingepland?
 2. Zijn er oproepkrachten die een jaarcontract kunnen krijgen met vast aantal te werken uren per maand?

Check 3: Zijn er dienstverbanden nog in 2019 te beëindigen?

Vanaf januari 2020 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding wanneer zijn of haar dienstverband wordt beëindigd op verzoek van de werkgever. De werknemer heeft vanaf januari zelfs recht op de vergoeding wanneer hij of zij ontslagen wordt in de proeftijd of op zijn/haar eerste werkdag. De transitievergoeding betreft 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

Check

 1. Zijn er nog dienstverbanden te beëindigen voor 1 januari 2020?

Check 4: Contracturen bepalen voor van vaste en flexibele contracten

Vanaf 2020 wordt de WW-premie voor medewerkers met een vast contract en vast aantal uren 5% lager dan alle andere contracten. Het uiteindelijke aantal gewerkte uren van een medewerker met een vast aantal uren mag vanaf dan niet meer dan 30% afwijken van de vastgestelde uren. Daarom is het belangrijk dat de contacturen realistisch worden vastgesteld.

Check

 1. Worden er door jouw medewerkers uren gemaakt die meer dan 30% afwijken van de uren in het contract?
 2. Zijn de contracturen van jouw medewerkers realistisch opgesteld?

Check 5: Hebben flexibele medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden?

Door de nieuwe wetgeving gelden vanaf 2020 voor payrollmedewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij de inlener zelf. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van een fase-systeem, alle arbeidsvoorwaarden worden hetzelfde.

Check

 1. Wat zijn gewijzigde voorwaarden voor de huidige payrollers die voor jouw bedrijf aan de slag zijn?

Check 6: Is er een aanpak en administratie voor functioneren?

Vanaf 2020 wordt een nieuwe ontslaggrond toegevoegd, de cumulatiegrond. Momenteel bestaat er een gesloten stelsel van acht ontslaggronden (bedrijfseconomische omstandigheden, langdurige arbeidsongeschiktheid, frequent ziekteverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar, een verstoorde arbeidshouding of andere omstandigheden waardoor de voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd).

Met de cumulatiegrond kunnen meerdere ontslaggronden worden gecombineerd. Alleen de eerste twee ontslaggronden vallen buiten de cumulatie. Door twee ontslaggronden te mogen combineren, wordt het voor de werkgever gemakkelijker om een medewerker te ontslaan.

Check

 1. Op welke manier doe je nu HR-zaken en personeelsmanagement? Is er oog voor functioneren en beoordelen?

Verandering is verbetering!

De wetgeving verandert en wij veranderen mee! We willen jou optimaal blijven bedienen en daarom stellen we ons voor het beste advies en een complete dienstverlening proactief op.

Niet voor elke ondernemer is payrolling altijd de beste oplossing, daarom veranderen we van een payrollbedrijf naar een  partner in personeelsdiensten. Onze diensten worden, naast payrolling, verbreed. We hebben een nieuwe stijl van payrolling ontwikkeld, waarbij wij het werkgeverschap op ons nemen, op basis van dezelfde voorwaarden die onze klanten hebben.

Je kunt vanaf nu bij ons, naast payrolling, ook terecht voor:

 1. uitzenden
 2. werving en selectie
 3. detachering
 4. HR-diensten

Op naar de toekomst!

Benieuwd naar!

Wij bezoeken in deze periode onze opdrachtgevers die te maken hebben met wijzigingen door de WAB-wetgeving. We informeren en faciliteren hen vanzelfsprekend proactief. Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0591-645269.

Onze klanten geven ons
een 4.7 uit 5 sterren

Contacten leggen wij graag!

Power Company is pro actief.
Zoek je werk of werknemers? Heb je een vraag?
Neem contact op en wij gaan voor je aan de slag!

Bellen

0599 - 82 02 08

Whatsapp

Email

info@powercompany.nl

Chat

Direct contact via de chat. We zitten voor je klaar!