Tijdelijke contracten horeca: voorkom hoge boetes

Werkgeverschap, verloning en payrolling van werknemers kun je met een gerust hart overlaten aan Power Company in Groningen

De eerste ‘terrasdagen’ zijn een feit. Langzaam maakt de horeca zich op voor het hoogseizoen. Voor horecaondernemers is dit een periode om het vaste team aan werknemers te versterken met een flexibele schil, oftewel werknemers met een tijdelijk contract. Echter, bij het aanbieden van een tijdelijk contract worden vaak nog fouten gemaakt die hoge boetes kunnen opleveren. Waar moet u om denken om hoge boetes te voorkomen?

Regels voor tijdelijke contracten

 1. Nulurencontract is niet volledig flexibel
  Na zes maanden is ook een nulurencontract niet meer vrij om in te vullen. Dit houdt onder andere in dat een zieke werknemer recht heeft op doorbetaling. Tevens heeft de werknemer evenveel recht op vakantiegeld en vakantiedagen als andere werknemers.
 2. Loondoorbetaling bij ziekte
  Zoals boven al aangegeven dient een werkgever iedere werknemer bij ziekte door te betalen. Een werknemer heeft het recht om het gemiddelde aantal gewerkte uren op te geven.
 3. Tijdelijk contract niet stilzwijgend verlengen
  Het is niet meer toegestaan om een contract stilzwijgend te verlengen. Bij contracten met een looptijd van meer dan zes maanden geldt een aanzegtermijn. Een werkgever moet een maand voor het aflopen van het contract de werknemer schriftelijk op de hoogte stellen of zijn contract wel of niet wordt verlengd. Als dit niet gebeurt, heeft de werknemer recht op een gemiddeld maandsalaris.
 4. Transitievergoeding bij tijdelijk contract
  Een werknemer heeft na drie opeenvolgende tijdelijke contracten recht op een vast contract. Als de werknemer twee jaar of langer een dienstverband heeft gehad en geen contractverlenging krijgt, moet de werkgever een transitievergoeding aan de werknemer betalen.
 5. Verrekenen van inhoudingen
  Met de komst van Wet Aanpak Schijnconstructies is het niet meer toegestaan om inhoudingen te verrekenen als het loon van de werknemer daardoor onder het wettelijk minimumloon komt. Het loon mag alleen nog giraal – op een bankrekening op naam van de werknemer – worden uitbetaald.
 6. Correct uitbetalen
  Bij tijdelijke contracten bestaat de kans dat het bruto uurloon (inclusief vakantiegeld en –dagen) niet correct wordt uitbetaald. Als een te laag reserveringspercentage wordt gebruikt, komt het loon van de werknemer onder het wettelijk minimumloon uit. Ook bij het berekenen van het vakantiegeld gaat het veelal fout. In de meeste gevallen wordt het vakantiegeld alleen over het aantal gewerkte uren berekend, terwijl ook de vakantie-uren moeten worden meegenomen.

Voorkom risico’s

Als tijdens een tijdelijk dienstverband het loon onjuist aan de werknemer wordt uitbetaald, is een nabetaling met terugwerkende kracht tot maar liefst vijf jaar mogelijk. Tevens kan een werkgever nog een boete ontvangen van vele duizenden euro’s. Dit is te voorkomen door werknemers met tijdelijke contracten via een payrollorganisatie in dienst te nemen. Alle administratieve rompslomp en risico’s worden uit handen genomen. Een werkgever heeft nergens omkijken naar!

Meer informatie uitbetaling tijdelijke contracten?

Wilt u meer informatie over het uitbetalen van tijdelijke contracten in de horeca? Overweegt u uw tijdelijke werknemers onder te brengen bij een payrollorganisatie? Neem gerust contact met ons op. Wij informeren u graag!

Onze klanten geven ons
een 4.7 uit 5 sterren

Contacten leggen wij graag!

Power Company is pro actief.
Zoek je werk of werknemers? Heb je een vraag?
Neem contact op en wij gaan voor je aan de slag!

Bellen

0599 - 82 02 08

Whatsapp

Email

info@powercompany.nl

Chat

Direct contact via de chat. We zitten voor je klaar!